ទីក្រុងនីងបូ Haimei Trading Co. , Ltd.

អំពី​ពួក​យើង

Baseing លើគុណភាពផលិតផលសេវាកម្មនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយស្មោះសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់

ទីក្រុងនីងបូ Haimei Trading Co. , Ltd មានទីតាំងនៅកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មបរទេសក្នុងប្រទេសចិន-សំខាន់តំបន់នីងប៉ដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែមួយនិងជាម្ចាស់កំពង់ផែទឹកជ្រៅល្អធំជាងគេទីពីរនៃប្រទេសចិន។ រីករាយជាមួយស្ថានភាពសមុទ្រ, ដីនិងការដឹកជញ្ជូនខ្យល់ងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ដែលជួយឱ្យយើងផ្គត់ផ្គង់អតិថិជនចែកចាយបានទាន់ពេលវេលា។ 

ផលិតផល

12V LifePO4 Series
12V LifePO4 Series
Lithium iron phosphate battery (LiFePO4)is a new type of lithium ion battery with LiFePO4 as the cathode material and generic backing as the anode. It has strong safety performance, high energy density,low cost and other characteristics, and is widely used in photovoltaic energy storage, communication base stations, ups and other energy storage fields.
Portable Power Supply
Portable Power Supply
Portable power supply series is a kind of portable energy storage power supply with built-in lithium ion battery and can store electric energy. It is equipped with 220 VAC,USB, DC and other modules.The capacity of the external power supply is between 10wh and 3000wh, and the power is between 100W and 3000W. The external power supply can provide convenient power for all kinds of electric equipment, which can be used for rescue. First aid, homework, leisure and mobile office.

ប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងទីផ្សារតម្រង់ទិសដោយផ្អែកលើគុណភាពផលិតផលសេវាកម្មនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយស្មោះសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់នឹងធ្វើឱ្យយើងក្លាយជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសចិន

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង