ទីក្រុងនីងបូ Haimei Trading Co. , Ltd.

ព័ត៍មាន

  • តើខ្ញុំទទួលបានការសងប្រាក់វិញដោយកាតឥណទានឬឥណពន្ធមួយ?

    អ្នកនឹងទទួលបានសំណងរបស់អ្នកនៅលើកាតដូចគ្នាដែលអ្នកបានប្រើដើម្បីបង់ប្រាក់សម្រាប់ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។ ជាធម្មតាវាត្រូវចំណាយពេលនៅជុំវិញ 3-20 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការដើម្បីលុយនោះមកដល់។ ចំពោះការបន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពការបង្វិលសងប្រាក់នេះសូមពិនិត្យមើលទំព័រលំអិតនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងក្នុងគោលបំណង។ ជាធម្មតាវាត្រូវចំណាយពេល 3-20 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការសម្រាប់ការសងប្រាក់ ...
    អាន​បន្ថែម