ទីក្រុងនីងបូ Haimei Trading Co. , Ltd.

សែល Sf6 ឧស្ម័នអ៊ីសូឡង់ឧបករណ៍ Transformer ប៉សឺឡែន

គន្លឹះក្នុងការទទួលបានជោគជ័យរបស់យើងគឺ "គុណភាពល្អផលិតផល, តម្លៃសមរម្យនិងសេវាកម្មមានប្រសិទ្ធិភាព" សម្រាប់គុណភាពខ្ពស់ polymer សមាសធាតុភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ពិនអ៊ីសូឡង់ជាមួយនឹងប៉សឺឡែនក្បាលយើងដៃគូអាជីវកម្មទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់, រំពឹងថានឹងបង្កើតមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយ អ្នកនិងសម្រេចបាននូវគោលដៅឈ្នះឈ្នះ។