නිංෙබෝ Haimei ෙට්ඩිං කම්පැණි, ලිමිටඩ්

පුවත්

  • මම කොහොමද ණය පත හෝ හර පත විසින් මුදල් ආපසු ලබා ගන්නේ කෙසේද?

    ඔබ ඔබගේ ඇණවුම සඳහා ගෙවීමට කිරීම සඳහා භාවිතා කල එම කාඩ් මත ඔබේ මුදල් ආපසු ලැබෙනු ඇත. මුදල් ලඟා වීම සඳහා එය සාමාන්යයෙන් ව්යාපාරික දින 3-20 ක් පමණ ගත වේ. ආපසු ගෙවීමේ තත්වය පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, අපගේ වෙබ් අඩවිය සඳහා විස්තර පිටුව පරීක්ෂා කරන්න. එය සාමාන්යයෙන් මුදල් ආපසු ගෙවීමට ව්යාපාරික දින 3-20 ගනී ...
    වැඩිදුර කියවන්න